Zaloguj
Reklama

Znaczenie genotypu wirusa w przewlekłych zakażeniach HBV u dzieci

Autorzy: Ni YH i wsp.
Znaczenie genotypu wirusa w przewlekłych zakażeniach HBV u dzieci
Fot. medforum
(0)

Stwierdzenie u dziecka genotypu C wirusa HBV jest związane z gorszym rokowaniem odnośnie dokonania serokonwersji w układzie HBe/anty-HBe.

Reklama

W badaniu podsumowano 15-letnią obserwację 460 dzieci z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV). Do badania porównawczego włączono ponadto 26 pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (hepatocellular carcinoma - HCC). Najczęstszym genotypem HBV stwierdzanym u przewlekle zakażonych dzieci był genotyp B (73% w grupie bez serokonwersji w układzie "e" i 86% w grupie, która dokonała spontanicznej serokonwersji). Genotyp C był dużo rzadszy, ale korelował z gorszym rokowaniem: stanowił 27% w grupie, która nie dokonała serokonwersji i tylko 8% w grupie z samoistną serokonwersją (p<0.01). Nawet jeżeli pacjenci z genotypem C dokonywali ostatecznie serokonwersji, to zajmowało to znamiennie więcej czasu niż w przypadku genotypu B. Nie było istotnych różnic w rozkładzie genotypów pomiędzy pacjentami z HCC a grupą kontrolną.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Gastroenterology. 2004 Dec;127(6):1733-8.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze