Zaloguj
Reklama

Zmodyfikowana dieta Atkinsa jest skutecznym leczeniem lekoopornej padaczki u dzieci

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Epilepsia 2006, 47(2): 421-4

Zmodyfikowana dieta Atkinsa jest skutecznym leczeniem lekoopornej padaczki u dzieci
Fot. Pantherstock
(5)

Dieta zmodyfikowana Atkinsa jest skuteczną i dobrze tolerowaną terapia u dzieci z lekooporna padaczką.

Dieta Atkinsa indukuje ketogenezę podobnie jak dieta ketogenna, jednak nie wymaga ona restrykcji kalorycznych, płynowych, białkowych oraz nie wymaga hospitalizacji pacjenta. Do badania włączono 28 dzieci leczonych dotychczas w poradni przyklinicznej; były to dzieci w wieku 3-18 lat z co najmniej trzema napadami padaczkowymi w ciągu tygodnia, leczone co najmniej dwoma lekami przeciwpadaczkowymi. Zakwalifikowani pacjenci otrzymywali dietę przez okres powyżej 6 miesięcy. W tym czasie dwa razy w tygodniu rodzice oznaczali ciała ketonowe w moczu oraz rejestrowali codziennie ilość napadów. Wszystkie dzieci otrzymywały suplementację witaminami oraz wapniem. Ostatecznie 16 dzieci (80%) kontynuowało dietę przez okres 6 miesięcy, spośród nich u 13 stwierdzono redukcję ilości napadów o ponad 50%, natomiast u siedmiorga redukcja ilości napadów wynosiła > 90%. Poziom cholesterolu we krwi wzrósł w sposób znamienny statystycznie, waga ciała nie wzrosła w sposób znamienny, u sześciorga dzieci stwierdzono spadek wagi. Stabilna waga ciała korelowała z 90-procentową redukcją ilości napadów. Autorzy sugerują, iż dieta zmodyfikowana Atkinsa jest skuteczną i dobrze tolerowaną terapia u dzieci z lekooporna padaczką.

(5)
Reklama
Komentarze