Zaloguj
Reklama

Zespół Imerslund-Grasbecka jako przyczyna nawrotowego aftowego zapalenia jamy ustnej

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • J Pediatr Hematol Oncol. 2006 Nov;28(11):715-9.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Zespół Imerslund-Grasbecka jako przyczyna nawrotowego aftowego zapalenia jamy ustnej
Fot. medforum
(5)

U pacjentów z przewlekłymi, nawracającymi aftowymi zapaleniami jamy ustnej należy pamiętać o możliwości rozpoznania niedoboru witaminy B12 na tle zespołu Imerslund-Grasbecka.

Reklama

Zespół Imerslund-Grasbecka jest rzadkim zespołem spowodowanym defektem receptora dla witaminy B12. Powoduje to anemię oraz zaburzenia neurologiczne na tle niedoboru witaminy B12 oraz białkomocz. Ostatnio opisano pacjentów z potwierdzonym zespołem Imerslund-Grasbecka, cierpiących na przewlekłe, nawracające aftowe zapalenia jamy ustnej. U pacjentów tych dysfunkcja neutrofili. Leczenie witaminą B12 spowodowało szybką poprawę. U pacjentów z przewlekłymi, nawracającymi aftowymi zapaleniami jamy ustnej należy pamiętać o możliwości rozpoznania niedoboru witaminy B12 na tle zespołu Imerslund-Grasbecka.

Reklama
(5)
Komentarze