Zaloguj
Reklama

Zespół bezdechu nocnego - wiedza lekarzy na temat choroby

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląska AM

Źródło tekstu:

  • Arch Pediatr Adolesc Med. 2005 Feb;159(2):181-6.

Adres www źródła:


(0)

Wiedza na temat zespołu bezdechu nocnego jest u pediatrów większa niż u lekarzy rodzinnych. Wiedza jest wyższa u lekarzy będących krótko po studiach. Średnia znajomość zagadnienia wśród badanych lekarzy wynosiła 69,6%.

Lekarze pierwszego kontaktu mają istotny udział w wykrywaniu dzieci z zespołem bezdechu nocnego związanego ze zwężeniem dróg oddechowych, który nie leczony może dać wiele powikłań. W 1195 ośrodkach przeprowadzono badanie ankietowe dotycząc bezdechu sennego. Przeprowadzono analizę wieloczynnikową, dotyczącą wiedzy na temat choroby pośród lekarzy akademickich i pracujących w szpitalach oraz pomiędzy pediatrami i lekarzami rodzinnymi. W ankiecie wzięło udział 497 lekarzy (44% kobiet, średni wiek 45,7 lat); średni okres pracy po studiach 18,7 lat. Średnia znajomość zagadnienia wynosiła 69,6%. W analizie regresji – większa wiedza zależała od zaangażowania w swoje szkolenie i od krótszego czasu od zakończenia studiów, była większa u pediatrów. Autorzy wnioskują, że powinno się przeprowadzać szkolenia dotyczące rozpoznawania i leczenia bezdechu nocnego u dzieci.

(0)
Reklama
Komentarze