Zaloguj
Reklama

Zakażenie Helicobacter pylori może zaburzać odpowiedź na leczenie preparatami żelaza

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Br J Nutr. 2005 Dec;94(6):969-75.

Adres www źródła:


(0)

Bezobjawowe zakażenie Helicobacter pylori może być związane z gorszą odpowiedzią na leczenie anemii doustnymi preparatami żelaza.

Zakażenie Helicobacter pylori może powodować zaburzenia wchłaniania żelaza i według wielu autorów jest związane z częstszym występowaniem anemii. Jak wykazali autorzy pracy opublikowanej w British Journal of Nutrition, obecność Helicobacter pylori może także zaburzać odpowiedź na leczenie anemii. W cytowanej pracy zbadano 85 dzieci z zakażeniem H.pylori oraz 84 dzieci bez zakażenia. Wszystkie dzieci miały anemię wymagającą doustnego podawania żelaza. Ich wyjściowe parametry hematologiczne nie różniły się między sobą. Autorzy badania wykazali, że po 8 tygodniach leczenia w grupie bez współistniejącego zakażenia H.pylori uzyskano znamiennie wyższy wzrost stężenia hemoglobiny i znamienny wzrost hematokrytu. Autorzy sugerują, że bezobjawowe zakażenie Helicobacter pylori może być związane z gorszą odpowiedzią na leczenie anemii doustnymi preparatami żelaza.

(0)
Reklama
Komentarze