Zaloguj
Reklama

Zakażenie Aspergillus fumigatus jako problem u pacjentów z mukowiscydozą

Autorzy: Shoseyov D, Brownlee KG, Conway SP, Kerem E.
Zakażenie Aspergillus fumigatus jako problem u pacjentów z mukowiscydozą
Fot. medforum
(5)

Opisano 6 chorych z mukowiscydozą, u których wystąpiło pogorszenie nie reagujące na leki przeciwbakteryjne. Przyczyną ciężkiego stanu była aspergilloza.

Reklama

Grzyb Aspergillus fumigatus jest szczególnie często spotykany w wydzielinie dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą. Grzyb ten może spowodować nasilony stan zapalny nazywany aspergillozą płucną, któremu towarzyszy zwykle gwałtowne pogorszenie funkcji płuc. W cytowanej pracy opisano 6 chorych z mukowiscydozą, u których wystąpiło pogorszenie nie reagujące na leki przeciwbakteryjne. Przyczyną ciężkiego stanu była aspergilloza. Zakażenie Aspergillus fumigatus zawsze musi być brane pod uwagę w leczeniu zaostrzeń mukowiscydozy u dzieci.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze