Zaloguj
Reklama

Zakażenia parwowirusem B19 - manifestacja kliniczna

Autorzy: Servey JT, Reamy BV, Hodge J.
Zakażenia parwowirusem B19 - manifestacja kliniczna
Fot. medforum
(4)

Opisano różne postaci zakażenia parwowirusem B19 u osób zdrowych oraz u chorych na zaburzenia układu krwiotwórczego.

Reklama

Parwowirus B19 jest bardzo specyficznym czynnikiem zakaźnym, powoduje bowiem zachorowania o bardzo różnorodnym obrazie chorobowym. Większość przypadków zakażenia tym wirusem to zakażenia bezobjawowe lub skąpoobjawowe. Spośród zakażeń objawowych najczęstszy jest rumień zakaźny (“choroba piąta”). Poza tym parwowirus B19 może powodować ostre lub przewlekłe zapalenia stawów, a także wysiewy zmian krwotocznych na dłoniach i stopach (zespół “skarpetek i rękawiczek”). Szczególnie niebezpieczny jest on jednak dla pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego (anemia, talasemia, sferocytoza, zakażenie HIV i inne). U chorych z tej grupy zakażenie parwowirusem B19 może wyzwolić ciężki rzut aplazji szpiku kostnego, potencjalnie zagrażający życiu.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze