Zaloguj
Reklama

Wideo czat z ekspertem odbędzie się w dniu 28-02-2017 o godzinie 19:30, do rozpoczęcia pozostało:

  • 0DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00SEKUND

Czat z naszym ekspertem już trwa.

Przejdź do czatu z ekspertem

Wyniki szkolne u dzieci po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • John de Louvois, Sue Halket, David Harvey: Archives of Disease in Childhood 2007;92:959-962

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Wyniki szkolne u dzieci po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych
Fot. Pantherstock
(5)

Przebyte bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych poważnie rzutuje na późniejszy rozwój intelektualny dziecka. Nawet tzw. ozdrowieńcy, to jest dzieci nie wykazujący ewidentnych ubytków neurologicznych, są zagrożeni problemami szkolnymi.

Zbadano 461 nastolatków, którzy w dzieciństwie przeszli bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Oceniono ich wyniki testów egzaminacyjnych w wieku 16 lat i porównano je z wynikami grupy kontrolnej rówieśników, nie mających obciążonego wywiadu. Wykazano, że 36/461 (7.8%) z badanej grupy wymagało nauki w szkołach specjalnych. Spośród dzieci uczęszczających do normalnych szkół, znamiennie więcej dzieci z grupy po przebytym zapaleniu opon miało trudności ze zdaniem egzaminów końcowych (według nomenklatury angielskiej - grade C). W badanej grupie było to 184/385 (47.8%), a w grupie kontrolnej 59/232 (25.4%). Nie wykazano wpływu wieku, w którym przebyte zostało zapalenie opon mózgowych na wyniki szkolne dzieci. Autorzy podkreślają, że przebyte bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych poważnie rzutuje na późniejszy rozwój intelektualny dziecka. Nawet tzw. ozdrowieńcy, to jest dzieci nie wykazujący ewidentnych ubytków neurologicznych, są zagrożeni problemami szkolnymi.

(5)
Reklama
Komentarze