Zaloguj
Reklama

Wyniki szkolne u dzieci po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych

Wyniki szkolne u dzieci po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych
Fot. Pantherstock
(5)

Przebyte bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych poważnie rzutuje na późniejszy rozwój intelektualny dziecka. Nawet tzw. ozdrowieńcy, to jest dzieci nie wykazujący ewidentnych ubytków neurologicznych, są zagrożeni problemami szkolnymi.

Reklama

Zbadano 461 nastolatków, którzy w dzieciństwie przeszli bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Oceniono ich wyniki testów egzaminacyjnych w wieku 16 lat i porównano je z wynikami grupy kontrolnej rówieśników, nie mających obciążonego wywiadu. Wykazano, że 36/461 (7.8%) z badanej grupy wymagało nauki w szkołach specjalnych. Spośród dzieci uczęszczających do normalnych szkół, znamiennie więcej dzieci z grupy po przebytym zapaleniu opon miało trudności ze zdaniem egzaminów końcowych (według nomenklatury angielskiej - grade C). W badanej grupie było to 184/385 (47.8%), a w grupie kontrolnej 59/232 (25.4%). Nie wykazano wpływu wieku, w którym przebyte zostało zapalenie opon mózgowych na wyniki szkolne dzieci. Autorzy podkreślają, że przebyte bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych poważnie rzutuje na późniejszy rozwój intelektualny dziecka. Nawet tzw. ozdrowieńcy, to jest dzieci nie wykazujący ewidentnych ubytków neurologicznych, są zagrożeni problemami szkolnymi.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • John de Louvois, Sue Halket, David Harvey: Archives of Disease in Childhood 2007;92:959-962

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze