Zaloguj
Reklama

Wyniki przezskórnej walwuloplastyki balonowej stenozy aortalnej u niemowląt

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Circulation. 2005;111:451-458

Kategorie ICD:


Wyniki przezskórnej walwuloplastyki balonowej stenozy aortalnej u niemowląt
Fot. Pantherstock
(0)

Przezskórna walwuloplastyka balonowa jest skuteczną metodą leczenia zwężenia zastawki aortalnej u niemowląt.

Reklama

Badanie obejmuje populację 113 niemowląt, które w latach 1985-2002 poddano zabiegowi przezskórnej walwuloplastyki balonowej z powodu stenozy aortalnej przed ukończeniem 60 dnia życia. Śmiertelność wczesna wyniosła 14%. W okresie wczesnym średni gradient uległ zmniejszeniu o około 54%, a istotna niedomykalność zastawki aortalnej (AR) rozwinęła się u 15% chorych.

Średni okres obserwacji odległej wyniósł 6,3 lat, podczas którego obserwowano stały wzrost częstości występowania istotnej AR. Przeżycie bez zabiegu wymiany zastawki aortalnej wyniosło 84%, a przeżycie bez umiarkowanej lub istotnej AR wyniosło 65% po 5 latach. Wielkość struktur serca uległa normalizacji w okresie 1-2 lat.

Pomimo stosunkowo częstych zabiegów z powodu rezydualnej/nawracajacej stenozy aortalnej lub jatrogennej niedomykalności aortalnej, zwłaszcza w ciągu pierwszego roku po zabiegu walwuloplastyki balonowej, rzadko konieczna była wymiana zastawki aortalnej (7 chorych).

Reklama
(0)
Komentarze