Zaloguj
Reklama

Wideo czat z ekspertem odbędzie się w dniu 28-02-2017 o godzinie 19:30, do rozpoczęcia pozostało:

  • 0DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00SEKUND

Czat z naszym ekspertem już trwa.

Przejdź do czatu z ekspertem

Współwystępowanie alergii u pacjentów z celiakią

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • J Allergy Clin Immunol. 2004 Jun;113(6):1199-203.

Adres www źródła:


Współwystępowanie alergii u pacjentów z celiakią
Fot. medforum
(5)

Chorzy na celiakię nie są bardziej zagrożeni wystąpieniem alergii niż reszta populacji.

Współwystępowanie chorób o podłożu immunologicznym jest do tej pory nierozstrzygnięte. Autorzy tego opracowania sprawdzili czy celiakia predysponuje do zapadania na alergię. Ocenie poddano 1044 dorosłych pacjentów z aktualnie rozpoznaną celiakią, 2752 członków ich rodzin oraz 318 współmałżonków. Na podstawie wywiadu i przeprowadzonych badań dodatkowych (IgE całkowite, IgE specyficzne, punktowe testy skórne) alergię potwierdzono u odpowiednio 16,6%, 19% i 13,5% badanych. Atopowe zapalenie skóry występowało częściej u pacjentów z celiakią oraz u członków ich rodzin, wyniki nie były jednak znamienne statystycznie. Ponowne badanie po 1 roku stosowania diety bezglutenowej u chorych na celiakię nie spowodowało zmian uzyskanych wyników. Celiakia wydaje się nie zwiększać ryzyka rozwoju chorób alergicznych.

(5)
Reklama
Komentarze