Zaloguj
Reklama

Współwystępowanie alergii u pacjentów z celiakią

Autorzy: Ciacci C, Cavallaro R, Iovino P, Sabbatini F, Palumbo A, Amoruso D, Tortora R, Mazzacca G.
Współwystępowanie alergii u pacjentów z celiakią
Fot. medforum
(5)

Chorzy na celiakię nie są bardziej zagrożeni wystąpieniem alergii niż reszta populacji.

Reklama

Współwystępowanie chorób o podłożu immunologicznym jest do tej pory nierozstrzygnięte. Autorzy tego opracowania sprawdzili czy celiakia predysponuje do zapadania na alergię. Ocenie poddano 1044 dorosłych pacjentów z aktualnie rozpoznaną celiakią, 2752 członków ich rodzin oraz 318 współmałżonków. Na podstawie wywiadu i przeprowadzonych badań dodatkowych (IgE całkowite, IgE specyficzne, punktowe testy skórne) alergię potwierdzono u odpowiednio 16,6%, 19% i 13,5% badanych. Atopowe zapalenie skóry występowało częściej u pacjentów z celiakią oraz u członków ich rodzin, wyniki nie były jednak znamienne statystycznie. Ponowne badanie po 1 roku stosowania diety bezglutenowej u chorych na celiakię nie spowodowało zmian uzyskanych wyników. Celiakia wydaje się nie zwiększać ryzyka rozwoju chorób alergicznych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Allergy Clin Immunol. 2004 Jun;113(6):1199-203.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze