Zaloguj
Reklama

Wpływ szczepionki przeciwko pneumokokom na epidemiologię zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych

Wpływ szczepionki przeciwko pneumokokom na epidemiologię zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych
Fot. ojoimages
(0)

W najbardziej prestiżowym amerykańskim czasopiśmie medycznym New England Journal of Medicine, opublikowano pracę oceniającą epidemiologię pneumokokowych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych w latach 1998-2005, to jest w okresie przełomowym z punktu widzenia szczepień przeciwko pneumokokom, które w USA wprowadzono w roku 2000.

Reklama

USA są pierwszym krajem, który wiele lat temu wprowadził na szeroką skalę powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom. Stąd też z tego właśnie kraju pochodzi najwięcej analiz epidemiologicznych oceniających długofalowe efekty tych szczepień. Przykładem może być tegoroczna publikacja z najbardziej prestiżowego amerykańskiego czasopisma medycznego New England Journal of Medicine, w której oceniono epidemiologię pneumokokowych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych w latach 1998-2005, to jest w okresie przełomowym z punktu widzenia szczepień przeciwko pneumokokom, które w USA wprowadzono w roku 2000. Łącznie w analizowanym okresie zapadalność na pneumokokowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych spadło z 1.13 na 100,000 na rok do 0.79 na 100,000 na rok (o ok. 30%). W najbardziej zagrożonych grupach wiekowych (poniżej 2 lat i powyżej 65 lat) zapadalność spadła jeszcze wyraźniej, bo o odpowiednio 64% i 54%. Pomimo wyraźnie korzystnych efektów szczepienia zanotowano niestety wzrost zachorowalności na zapalenia spowodowane serotypami, których nie obejmuje szczepionka siedmiowalentna (PCV-7). Sugeruje to konieczność zmodyfikowania składu szczepionki i poszerzenia jej o dodatkowe serotypy pneumokoka.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Hsu HE, Shutt KA, Moore MR, Beall BW, Bennett NM, Craig AS, Farley MM, Jorgensen JH, Lexau CA, Petit S, Reingold A, Schaffner W, Thomas A, Whitney CG, Harrison LH.: N Engl J Med. 2009 Jan 15;360(3):244-56.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze