Zaloguj
Reklama

Wpływ podawania cynku na wydzielanie hormonu wzrostu oraz wzrastanie dzieci z idiopatyczną niskorosłością w okresie przedpokwitaniowym

Autorzy: Imamoglu S. i wsp.
Wpływ podawania cynku na wydzielanie hormonu wzrostu oraz wzrastanie dzieci z idiopatyczną niskorosłością w okresie przedpokwitaniowym
Fot. medforum
(5)

Podaż Zn u dzieci z idiopatyczną niskorosłością i prawidłowym poziomem tego pierwiastka w surowicy krwi nie wpływa na ich tempo wzrostu i przyrost masy ciała.

Reklama

Podawanie cynku pobudza wzrastanie u dzieci z niedoborem tego pierwiastka, jednak do tej pory nie wyjaśniono jego mechanizmu działania. Nie jest również znany wpływ cynku na wzrost u dzieci bez niedoboru tego pierwiastka. W badaniu oceniono wpływ podawania Zn przez okres 6-tygodni na wydzielanie endogennego hormonu wzrostu (GH), stężenia IGF-I i IGFBP-3 oraz ich produkcję w odpowiedzi na egzogennie podany GH, stężenia markerów kościotworzenia i wzrastanie u dzieci z idiopatyczną niskorosłością. Wykazano, że podaż Zn powodowała znamienny statystycznie wzrost stężenia IGF-I, IGFBP-3, fosfatazy alkalicznej i osteokalcyny. Wyrzuty endogennego GH w teście stymulacyjnym z klonidyną pozostały jednak niezmienione, podobnie jak synteza somatomedyn w odpowiedzi na egzogennie podany GH. Nie zaobserwowano poprawy SDS dla wzrostu i masy ciała po co najmniej 6 miesięcznym stosowaniu Zn. Wyniki wskazują na bezpośredni pobudzający wpływ Zn na produkcję somatomedyn oraz stężenia markerów kościotworzenia. Podaż Zn u dzieci z idiopatyczną niskorosłością i prawidłowym poziomem tego pierwiastka w surowicy krwi nie wpływa jednak na ich tempo wzrostu i przyrost masy ciała.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J. Pediatr. Endocrinol. Metab. 2005 Jan;18(1):69-74.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze