Zaloguj
Reklama

Wpływ otyłości dziecka na czynność płuc i nadreaktywność oskrzeli

Autorzy: Ulger Z, Demir E, Tanac R, Goksen D, Gulen F, Darcan S, Can D, Coker M.
Wpływ otyłości dziecka na czynność płuc i nadreaktywność oskrzeli
Fot. medforum
(5)

Otyłość dziecka jest związana z większą nadreaktywnością oskrzeli i niższymi wartościami parametrów oceniających czynność płuc w spirometrii.

Reklama

Zbadano 38 otyłych dzieci w wieku 9-15 lat. U wszystkich wykonano spirometrię oraz testy prowokujące nadreaktywność oskrzeli (inhalacje 4,5% NaCl oraz wysiłek na ergometrze rowerowym). Wyniki porównano z wynikami uzyskanymi w grupie 30 zdrowych dzieci z prawidłową masą ciała. Wykazano znamiennie gorsze parametry czynności płuc w spirometrii u dzieci z otyłością oraz znamiennie wyższy odsetek nadreaktywności oskrzeli po wysiłku i/lub po inhalacjach roztworu soli. Wykazano wyraźną negatywną zależność pomiędzy BMI dziecka a wartościami parametrów spirometrycznych. Otyłość dziecka jest związana z większą nadreaktywnością oskrzeli i niższymi wartościami parametrów oceniających czynność płuc w spirometrii.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Turk J Pediatr. 2006 Jan-Mar;48(1):43-50.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze