Zaloguj
Reklama

Wpływ niedoboru cynku u kobiety ciężarnej na zdrowie matki i jej dziecka

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • J Trace Elem Med Biol. 2005;19(1):29-35.

Adres www źródła:


Wpływ niedoboru cynku u kobiety ciężarnej na zdrowie matki i jej dziecka
Fot. medforum
(5)

Niedobór cynku jest jednym z częstszych niedoborów mikroelementów u kobiet ciężarnych i u małych dzieci. Stwarza on ryzyko wielu powikłań zdrowotnych zarówno dla matki jak i dla dziecka.

Reklama

Niedobór cynku jest jednym z częstszych niedoborów mikroelementów u kobiet ciężarnych i u małych dzieci. Jak wykazały badania cytowane w niniejszej pracy niedobór cynku u kobiety w ciąży zwiększa ryzyko powikłań ciążowych oraz ryzyko zaostrzenia różnych chorób przewlekłych. Konsekwencją niedoboru cynku u matki jest jego obniżone stężenie w mleku i we krwi pępowinowej. Dzieci z niedoborem cynku w 1 roku życia są zagrożone zmniejszeniem szybkości wzrastania, opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego oraz zwiększoną zapadalnością na poważne infekcje.

Reklama
(5)
Komentarze