Zaloguj
Reklama

Wpływ biernego palenia tytoniu na rozwój intelektualny dzieci

Autorzy: Yolton K, Dietrich K, Auinger P, Lanphear BP, Hornung R.
Wpływ biernego palenia tytoniu na rozwój intelektualny dzieci
Fot. Pantherstock
(0)

Nawet niewielkie narażenie dzieci w wieku 6-16 lat na bierne palenie tytoniu w istotny sposób obniża ich zdolności poznawcze.

Reklama

W USA przeprowadzono szeroko zakrojone badania oceniające wpływ biernego palenia tytoniu na rozwój intelektualny i zdolności poznawcze dzieci w wieku 6-16 lat. Dowodem na bierne palenie tytoniu było stwierdzenie we krwi podwyższonego stężenia kotyniny (cotinine), metabolitu nikotyny. Zbadano łącznie 4399 dzieci. W analizie statystycznej, która pozwoliła na wyeliminowanie wpływu innych czynników, takich jak płeć, rasa, miejsce zamieszkania, wykształcenie rodziców, status materialny i wiele innych, wykazano, że podwyższone stężenia kotyniny w surowicy krwi ściśle korelowały z gorszymi wynikami w testach oceniających deficyty funkcji poznawczych, a zwłaszcza zdolności matematyczne i zdolności czytania. Zwracał uwagę fakt, że zaburzenia funkcji poznawczych występowały nawet przy stosunkowo niskich stężeniach kotyniny we krwi dzieci. Autorzy wnioskują na tej podstawie, że nie ma bezpiecznej granicy narażenia dzieci na dym tytoniowy i należy dążyć do radykalnego zaostrzenia regulacji w tym zakresie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Environ Health Perspect. 2005 Jan;113(1):98-103.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze