Zaloguj
Reklama

Wpływ aktywności fizycznej na ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego u dzieci

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • J Pediatr. 2007 Apr;150(4):388-94.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Wpływ aktywności fizycznej na ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego u dzieci
Fot. Pantherstock
(0)

Słabsza wydolność fizyczna jest ściśle związana z większym ryzykiem tzw. zespołu metabolicznego. Szczególne ryzyko zespołu metabolicznego wykazano dla słabszej wydolności układu krążenia.

Reklama

Oceniono przy pomocy ergometru rowerowego wydolność fizyczną oraz wydolność układu sercowo-naczyniowego dużej grupy dzieci w wieku 9 i 15 lat, a następnie skojarzono wyniki z pomiarami masy ciała, ciśnienia tętniczego i parametrów gospodarki tłuszczowej badanych dzieci. Wykazano, że słabsza ogólna wydolność fizyczna jest ściśle związana z większym ryzykiem tzw. zespołu metabolicznego (nadciśnienie, otyłość, podwyższone stężenie cholesterolu, wzrost ryzyka chorób cywilizacyjnych). Szczególnie podwyższone ryzyko zespołu metabolicznego wykazano u dzieci cechujących się słabszą wydolnością układu krążenia.

Reklama
(0)
Komentarze