Zaloguj
Reklama

Witamina A w leczeniu odry u dzieci

Autorzy: Huiming Y, Chaomin W, Meng M, Yang H.
Witamina A w leczeniu odry u dzieci
Fot. medforum
(0)

Podawanie witaminy A u dzieci w wieku poniżej 2 lat chorujących na odrę może znacząco zmniejszyć smiertelność i liczbę powikłań.

Reklama

Odra jest nadal poważnym problemem zdrowotnym w populacji dzieci w różnych regionach świata. Z zachorowaniem na odrę jest związana duża liczba powikłań, a nawet zgonów. Jednym z czynników uważanych za predysponujący do ciężkiego przebiegu odry jest niedobór witaminy A, stąd koncepcje terapeutyczne polegające na podawaniu dzieciom chorym na odrę 100.000-200.000 jednostek witaminy A dziennie przez 2 dni. WHO rekomenduje takie postępowanie rutynowo dzieciom żyjącym na terenie, gdzie występują częste niedobory witaminy A. Eksperci Cochrane Library dokonali przeglądu piśmiennictwa oceniającego efekty takiego postępowania. W skali ogólnej nie wykazano istotnego wpływu witaminy A na powikłania i śmiertelność w przebiegu odry, ale zaobserwowano, że w grupie dzieci poniżej 2 roku życia, które otrzymały wyższe dawki (200.000 j.) znacząco spadło ryzyko zapaleń płuc (RR 0.33; 95% CI 0.08-0.92) oraz ogólna śmiertelność (RR 0.18; 95% CI 0.03-0.61). Podawanie witaminy A u dzieci w wieku poniżej 2 lat chorujących na odrę może znacząco zmniejszyć smiertelność i liczbę powikłań.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląska Akademia Medyczna

Źródło tekstu:

  • Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4):CD001479.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze