Zaloguj
Reklama

VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

Autorzy: Dr med. Krystyna Szprynger
VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
Fot. medforum
(0)
VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
21 – 23 kwietnia 2005 roku
Ustroń
Reklama

Tematy VII Sympozjum PTNefD:

 1. Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek.
 2. Tubulopatie.
 3. Postępy w diagnostyce i leczeniu zachowawczym oraz nerkozastępczym przewlekłej niewydolności nerek.
 4. Varia (postępy w nefrologii dziecięcej).

 

Przewidziane są referaty programowe, dyskusja okrągłego stołu, sesje plakatowe, wystawa firm farmaceutycznych.

Miejsce obrad:

Hotel Jaskółka, ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

Tel.: 033 854 15 59
Fax: 033 854 29 29

Miejsce zakwaterowania i wyżywienia:

Hotel Jaskółka, ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

 Warunkiem uzyskania zakwaterowania jest nadesłanie karty rezerwacji hotelowej do 31.12.2004 oraz opłacenia I doby hotelowej 90 zł/doba/osoba.

Pozostałe opłaty – na miejscu w chwili zameldowania.

Zgłoszenie:

Prosimy o przesłanie Karty Uczestnictwa do dnia 31.12.2004 na adres:

Komitet Organizacyjny VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Endokrynologii Dziecięcej Śl.A.M.
ul. 3 Maja 13/15
41-800 Zabrze

lub pocztą elektroniczną na adres:
[email protected]

 

Opłata rejestracyjna

Członkowie PTNefD

Pozostali uczestnicy

Do 31.12.2004

250 PLN

270 PLN

Do 15.02.2005

250 PLN

300 PLN

Po 15.02.2004 i na miejscu

270 PLN

300 PLN

Osoby towarzyszące

 

100 PLN

Numer konta bankowego:

Komitet Organizacyjny VII Sympozjum PTNefD
ING Bank Śląski O/Zabrze
Nr rachunku: 13 1050 1588 1000 0022 8485 9119

 

Zgłaszanie doniesień naukowych:

Streszczenia prac wraz z dyskietką należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2004.

 

Instrukcja dla autorów streszczenia:

Tekst streszczenia należy umieścić w ramce o wymiarach:
 • długość 19cm, szerokość 12cm
 • Tekst streszczenia należy przygotować w języku polskim i angielskim.
 • Wielkość czcionki nie mniejsza niż 12 pkt (Times New Roman), odstęp min. 1 wiersz.
 • Prosimy o przesłanie oryginału i 3 kopii, w tym dwóch kopii, nie zawierających danych autorów i Ośrodka oraz równocześnie pliku na dyskietce.
 • Prosimy o nieprzysyłanie streszczeń faksem.

 

OPIS STRESZCZENIA:

 1. Autorzy – prosimy o podkreślenie nazwiska autora prezentującego pracę.
 2. Tytuł pracy – drukowanymi literami.
 3. Ośrodek.
 4. Linia odstępu.
 5. Tekst streszczenia.
 6. Prosimy o zaznaczenie formy przedstawienia pracy:

(doniesienie ustne, plakatowe, forma dowolna)

Przewidujemy wydanie Materiałów Sympozjum ze streszczeniami wszystkich prac zakwalifikowanych do prezentacji ustnej lub plakatowej.

Przewidujemy również opublikowanie zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy prac w Wiadomościach Lekarskich.

Autorzy prac zakwalifikowanych do pełnej publikacji w czasopiśmie zostaną powiadomieni oddzielnym pismem Komitetu Naukowego.

 

Imprezy Towarzyszące:

Otwarcie Sympozjum w dniu 21 kwietnia 2005 – czwartek

 • część oficjalna: 18oo
 • bankiet powitalny: 20oo
 • dyskoteka: 22oo

 

Impreza plenerowa w dniu 22 kwietnia 2005 – piątek.

Serdecznie zapraszam w imieniu Komitetu Organizacyjnego PTNefD
Dr med. Krystyna Szprynger

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Forum Pediatryczne

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze