Zaloguj
Reklama

Trudności w uzyskaniu terapeutycznego stężenia pirymetaminy i sulfadoksyny w leczeniu toksoplazmozy u dzieci

Autorzy: Corvaisier S, Charpiat B, Mounier C, Wallon M, Leboucher G, Al Kurdi M, Chaulet JF, Peyron F.
Trudności w uzyskaniu terapeutycznego stężenia pirymetaminy i sulfadoksyny w leczeniu toksoplazmozy u dzieci
Fot. medforum
(5)

W leczeniu toksoplazmozy u dzieci, pomimo podawania dawek wyliczonych na kg masy ciała surowicze stężenia zarówno pirydoksyny jak i sulfadoksyny były nieporównywalne i bardzo zmienne indywidualnie.

Reklama

W badaniu porównano leczenie toksoplazmozy wrodzonej u 32 dzieci pyrymetaminą  (PYR) i sulfadoksyną (SDX). PYR (w dawce1,25 mg/kg masy ciała) i SDX (25 mg/kg) podawano doustnie co 10 dni przez rok ze zmianą dawki w zależności od masy ciała co 3 miesiące. Stężenie leków mierzono metodą chromatografii. Wykonano łącznie 101 pomiarów dla obu leków. Minimalne i maksymalne stężenia PYR w surowicy różniło się od 8 do nawet 25 razy wśród badanych pacjentów, a SDX 4-5 razy. Wzrosty stężeń PYR obserwowano u 8 dzieci, a SDX u 7. Surowicze stężenia zarówno PYR jak i SDX u dzieci były nieporównywalne, nawet przy odniesieniu dawki do masy ciała. Stężenie w surowicy PYR-SDX u dzieci, które byłoby najbardziej skuteczne dla dzieci nie zostało jeszcze precyzyjnie ustalone. Autorzy sugeruję, ze kontynuacja długofalowa takich badań pozwoliłaby na ustalenie korelacji pomiędzy stężeniami leków a przebiegiem klinicznym toksoplazmozy.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Antimicrob Agents Chemother. 2004 Oct;48(10):3794-800.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze