Zaloguj
Reklama

Szczepionka przeciwko pneumokokom zmniejsza odsetek zakażeń i zapotrzebowanie na antybiotyki u małych dzieci

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Pediatr Infect Dis J. 2006 Nov;25(11):1001-7.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Szczepionka przeciwko pneumokokom zmniejsza odsetek zakażeń i zapotrzebowanie na antybiotyki u małych dzieci
Fot. ojoimages
(0)

Powszechne szczepienia małych dzieci przeciwko pneumokokom nowoczesną, koniugowaną, szczepionką siedmiowalentną powodują znaczące korzyści farmakoekonomiczne w skali całej populacji.

Reklama

Badania wykonane we Francji potwierdzają korzyści wynikające z powszechnych szczepień małych dzieci przeciwko pneumokokom nowoczesną, koniugowaną, szczepionką siedmiowalentną. W okresie 2001-2004 odsetek dzieci w wieku 6-24 miesiące zaszczepionych przeciwko pneumokokom wzrósł z 8,2% do aż 61,4%. Towarzyszył temu znamienny spadek odsetka dzieci wymagających leczenia antybiotykiem w okresie 1 roku obserwacji (z 51,8% w roku 2001 do 40,9% w roku 2004). Stwierdzono także zmniejszenie się odsetka nosicielstwa pneumokoków w jamie nosowo-gardłowej o 16% ogółem i o 35% w zakresie szczepów zawartych w szczepionce siedmiowalentnej.

Reklama
(0)
Komentarze