Zaloguj
Reklama

Szczepienia przeciwko pneumokokom zmniejszają częstość zachorowań na infekcje układu oddechowego

Autorzy: Esposito S, Lizioli A, Lastrico A, Begliatti E, Rognoni A, Tagliabue C, Cesati L, Carreri V, Principi N.
Szczepienia przeciwko pneumokokom zmniejszają częstość zachorowań na infekcje układu oddechowego
Fot. Pantherstock
(0)

Jak wykazują badania epidemiologiczne prowadzone na dużych grupach dzieci szczepionych przeciwko pneumokokom efekt ochronny dotyczy także mniej poważnych infekcji takich jak zapalenia ucha środkowego oraz tzw. pozaszpitalne zapalenie płuc.

Reklama

Celem szczepień przeciwko pneumokokom jest przede wszystkim zabezpieczenie dziecka przed poważnymi, inwazyjnymi zakażeniami pneumokokowymi, takimi jak posocznica i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Jak wykazują badania epidemiologiczne, prowadzone na dużych grupach dzieci szczepionych przeciwko pneumokokom, efekt ochronny dotyczy także mniej poważnych infekcji, takich jak zapalenia ucha środkowego oraz tzw. pozaszpitalne zapalenie płuc. Do tej pory dostępne dane pochodziły głównie z USA. Od chwili wdrożenia w wielu krajach europejskich powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom, podobne dane zaczynają pojawiać się w stosunku do populacji naszego regionu świata. Przykładem może być duża praca pochodząca z Włoch, w której obserwowano 1571 dzieci. Wykazano, że rutynowe szczepienie niemowląt trzema dawkami w wieku 3, 5 i 12 miesięcy powoduje znaczący spadek częstości zachorowań na potwierdzone radiologicznie zapalenia płuc oraz na zapalenia ucha środkowego. W grupie szczepionej przeciwko pneumokokom znamiennie rzadziej występowała też konieczność stosowania antybiotyków. Okres obserwacji w którym rejestrowano częstość zachorowań wynosił 24 miesiące od szczepienia.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze