Zaloguj
Reklama

Świąd jako objaw choroby nowotworowej u 3-letniego dziecka

Autorzy: Hon KL, Lam MC, Leung TF, Chik KW, Leung AK.
Świąd jako objaw choroby nowotworowej u 3-letniego dziecka
Fot. Pantherstock
(0)

Niewyjaśniony, uogólniony, uporczywy świąd skóry zawsze wymaga wykluczenia chorób nowotworowych, w tym chłoniaków.

Reklama

Świąd skóry u małych dzieci jest najczęściej objawem atopowego zapalenia skóry, ale w rzadkich przypadkach może być skutkiem poważnej choroby nowotworowej. Przykładem jest opis przypadku 3-letniej dziewczynki, bez wywiadu atopowego i bez widocznych zmian skórnych, u której w ciągu miesiąca pojawił się stopniowo nasilający się świąd całego ciała. Świąd ten nie reagował na leczenie preparatami przeciwhistaminowymi i miejscowymi, a po pewnym czasie pojawiły się stany gorączkowe i bóle stawowe. Z tego powodu została hospitalizowana, a szczegółowe badania wykryły u dziecka chłoniaka T-komórkowego. Chemioterapia ukierunkowana na leczenie chłoniaka spowodowała szybkie ustąpienie świądu. Niewyjaśniony uogólniony świąd skóry zawsze wymaga wykluczenia chorób rozrostowych, w tym chłoniaków.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze