Zaloguj
Reklama

Strategia eradykacji Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą

Autorzy: Wood D, Smyth A.
Strategia eradykacji Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą
Fot. medforum
(0)

Wziewne i doustne antybiotyki stosowane u chorych na mukowiscydozę powodują skuteczną eradykację Pseudomonas aeruginosa, która prawdopodobnie utrzymuje się co najmniej 12 miesięcy.

Reklama

Zakażenie Pseudomonas aeruginosa jest poważnym problemem dla pacjentów z mukowiscydozą. Niekiedy zaleca się, aby po stwierdzeniu takiego zakażenia szybko wprowadzać intensywną antybiotykoterapię, nawet jeżeli pacjent nie ma objawów zakażenia. Analiza prac poświęconych temu zagadnieniu dokonana przez ekspertów Cochrane Database zidentyfikowała 15 prób klinicznych badających różne antybiotyki, ale zaledwie 3 spełniały wszystkie kryteria wiarygodności i poprawności metodycznej. Dwa badania oceniały efekt wziewnej tobramycyny, a jedno efekt doustnej ciprofloksacyny i wziewnej kolistyny. Można wnioskować, że w porównaniu z placebo te metody leczenia powodują częstszą eradykację Pseudomonas aeruginosa, która prawdopodobnie utrzymuje się co najmniej 12 miesięcy. Brak jednak jednoznacznych dowodów na pozytywny wpływ takiego postępowania na ogólny stan zdrowia i jakość życia pacjentów z mukowiscydozą.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jan 25;(1):CD004197.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze