Zaloguj
Reklama

Stan zdrowia dzieci urodzonych po zapłodnieniu in vitro

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Pediatrics 2006; 118: 1819-1827.

Adres www źródła:


Stan zdrowia dzieci urodzonych po zapłodnieniu in vitro
Fot. Pantherstock
(5)

Przeprowadzono analizę stanu zdrowia dzieci urodzonych po skutecznym zabiegu zapłodnienia in vitro. Łącznie analizie poddano bardzo dużą grupę, 4559 dzieci, których rozwój i stan zdrowia porównano z grupą kontrolną dobraną spośród dzieci urodzonych w tym samym czasie, ale poczętych w sposób naturalny.

Reklama

W Finlandii przeprowadzono analizę stanu zdrowia dzieci urodzonych w latach 1996-1999 po skutecznym zabiegu zapłodnienia in vitro. Łącznie analizie poddano bardzo dużą grupę, 4559 dzieci, których rozwój i stan zdrowia porównano z grupą kontrolną dobraną spośród dzieci urodzonych w tym samym czasie, ale poczętych w sposób naturalny. Najważniejszym obciążeniem zdrowotnym dla dzieci poczętych metodą in vitro był fakt, że aż 35,7% z nich pochodziło z ciąż mnogich (w grupie kontrolnej poczętych naturalnie - zaledwie 2,2%). Konsekwencją ciąż mnogich była większa liczba powikłań okołoporodowych i hospitalizacji oraz zwiększone ryzyko mózgowego porażenia dziecięcego i zaburzeń neurorozwojowych. Autorzy podkreślają jednak, że gdyby porównać dzieci poczęte in vitro i urodzone z ciąż mnogich z dziećmi pochodzącymi także z ciąż mnogich, ale poczętych naturalnie, to nie ma pomiędzy nimi istotnych różnic w ryzyku rozwoju różnych przewlekłych schorzeń.

Reklama
(5)
Komentarze