Zaloguj
Reklama

Stan układu oddechowego u młodych dorosłych chorujących od dzieciństwa na astmę

Autorzy: Limb SL, Brown KC, Wood RA, Wise RA, Eggleston PA, Tonascia J, Hamilton RG, Adkinson NF Jr.
Stan układu oddechowego u młodych dorosłych chorujących od dzieciństwa na astmę
Fot. Pantherstock
(0)

Pacjenci z astmą zaczynającą się w wieku dziecięcym mogą nie mieć żadnych objawów w wieku dorosłym. Zależy to głównie od nasilenia atopii.

Reklama

Znanym faktem jest możliwość remisji w wieku dorosłym objawów astmy zaczynającej się w wieku dziecięcym. Lekarze z Baltimore (USA) przeanalizowali stan układu oddechowego i objawy 85 pacjentów w wieku 17-30 lat, którzy w dzieciństwie mieli rozpoznaną i leczoną astmę oskrzelową. 15,3% z nich nie miało aktualnie żadnych objawów astmy, a 22,4% miało tylko astmę epizodyczną. Pacjenci znajdujący się w remisji mieli znamiennie niższe stężenia IgE całkowitej i IgE specyficznych oraz mniejsze nasilenie dodatnich testów skórnych. Remisja astmy w wieku dorosłym była też bardziej prawdopodobna u chorych, którzy w dzieciństwie mieli mniej nasilone objawy astmy. Autorzy wnioskują, że szanse na remisję objawów astmy mają przede wszystkim dzieci z astmą o mniejszym nasileniu objawów oraz dzieci z mniej wyrażonymi cechami atopii.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Allergy Clin Immunol. 2005 Jan;115(1):61-6.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze