Zaloguj
Reklama

Stan intelektualny dzieci po leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego

Autor/autorzy opracowania:

Recenzenci:

  • Dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląska Akademia Medyczna

Źródło tekstu:

  • J Clin Oncol. 2005 Oct 1;23(28):7152-60.

Adres www źródła:


Stan intelektualny dzieci po leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego
Fot. Pantherstock
(5)

Najbardziej nasilone zaburzenia funkcji intelektualnych stwierdzono u pacjentów, którzy otrzymali naświetlania okolicy mózgowo-rdzeniowej oraz wśród pacjentów z nowotworami o lokalizacji w półkulach mózgowych.

Reklama

Dokonano analizy stanu intelektualnego 194 dzieci w wieku poniżej 3 lat z rozpoznanymi w latach 1985-1999 nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Średni czas obserwacji wynosił 7,64 lat. Przeżycie pacjentów wynosiło 78%. Wśród pacjentów którzy przeżyli, najbardziej nasilone zaburzenia funkcji intelektualnych stwierdzono u pacjentów, którzy otrzymali naświetlania okolicy mózgowo-rdzeniowej oraz wśród pacjentów z nowotworami o lokalizacji w półkulach mózgowych. W 5 lat po zabiegu IQ poniżej 70 miało aż 71% dzieci po rozległych naświetlaniach w porównaniu z 23% dzieci po naświetlaniach miejscowych. Pacjenci po rozległych naświetlaniach mieli też znamiennie częściej nasilone endokrynopatie.

Reklama
(5)
Komentarze