Zaloguj
Reklama

Spożywanie przez matkę ryb w czasie ciąży poprawia rozwój dziecka

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Epidemiology. 2004 Jul;15(4):394-402

Adres www źródła:


Spożywanie przez matkę ryb w czasie ciąży poprawia rozwój dziecka
Fot. ojoimages
(5)

Dzieci matek, które w ciąży spożywały większe ilości ryb cechują się lepszymi parametrami rozwoju mowy i zdolności poznawczych.

Reklama

Ryby są cennym źródłem substancji ważnych dla rozwoju układu nerwowego. Jak wykazały badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii na 7421 dzieciach, spożywanie większej ilości ryb przez matki w czasie ciąży powodowało lepszy rozwój neurologiczny ich dzieci. W wieku 15 i 18 miesięcy dzieci te cechowały się lepszymi wynikami testów oceniających rozwój mowy i zdolności porozumiewania się z otoczeniem. Potencjalnym zagrożeniem może być zwiększone spożycie rtęci zawartej w rybach pochodzących z zanieczyszczonych akwenów. W cytowanych powyżej badaniach oznaczano stężenie rtęci w pępowinie dzieci. Stężenia rtęci w badanej grupie były niskie i nie były związane z zaburzeniami neurologicznymi w wieku 15-18 miesięcy.

Reklama
(5)
Komentarze