Zaloguj
Reklama

Wideo czat z ekspertem odbędzie się w dniu 28-02-2017 o godzinie 19:00, do rozpoczęcia pozostało:

  • 0DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00SEKUND

Czat z naszym ekspertem już trwa.

Przejdź do czatu z ekspertem

Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych u dzieci przebywających w sierocińcach

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Alcohol Clin Exp Res 2006, 30(3): 531-8

Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych u dzieci przebywających w sierocińcach
Fot. ojoimages
(0)

U 13% dzieci przebywających w sierocińcach w Rosji stwierdzono cechy fenotypowe silnie wskazujące na prenatalna ekspozycje na alkohol, natomiast u 45% cechy te były słabiej wyrażone.

Spożycie alkoholu w Rosji należy do najwyższych na świecie. W domach dziecka w tym kraju przebywa około 600 000 dzieci, jednak częstość zaburzeń wynikających z prenatalnej ekspozycji na alkohol (FASD) w tej grupie dzieci jest nieznana. Badania fenotypu przeprowadzono u wszystkich 234 dzieci przebywających w domach dziecka w Murmańsku (średni wiek dzieci 21 +/- 12,6 miesiąca). Dokonywano oceny fenotypu, parametrów wzrostu w momencie urodzenia, czasu umieszczenia w placówce opiekuńczej. Retrospektywnie oceniano czynniki dotyczące matek, a także czynniki rozwoju i pochodzenia społecznego badanych dzieci. U 13% dzieci stwierdzono cechy fenotypowe silnie wskazujące na prenatalna ekspozycje na alkohol, natomiast u 45% cechy te były słabiej wyrażone. Ocena parametrów wzrostu korespondowała z nasileniem zmian fenotypowych, jak również ze stopniem opóźnienia rozwoju. Ponad 70% dzieci z cechami fenotypowymi FASD wykazywało umiarkowane lub ciężkie opóźnienie rozwoju psychoruchowego.

(0)
Reklama
Komentarze