Zaloguj
Reklama

Socjoekonomiczne podłoże zespołu jelita drażliwego u dzieci

Autorzy: Howell S, Talley NJ, Quine S, Poulton R.
Socjoekonomiczne podłoże zespołu jelita drażliwego u dzieci
Fot. medforum
(5)

Status socjo-ekonomiczny rodziny dziecka w jego pierwszych 15 latach życia jest ważnym czynnikiem warunkującym rozwój objawów zespołu jelita drażliwego.

Reklama

W badaniach przeprowadzonych w Nowej Zelandii na grupie 980 młodych dorosłych oceniano częstość występowania zespołu jelita drażliwego (IBS) w zależności od statusu socjoekonomicznego rodziny dzieci w ich pierwszych 15 latach życia. Zauważono wyraźny liniowy trend zależności IBS od przynależności do wyższej klasy społecznej. Był to czynnik niezależny od innych czynników. Zmiana przynależności klasowej dziecka po uzyskaniu przez nie dorosłości i samodzielności ekonomicznej nieco modyfikowała, ale nie likwidowała całkowicie wpływu statusu socjo-ekonomicznego w pierwszych 15 latach życia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Am J Gastroenterol. 2004 Aug;99(8):1572-8.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze