Zaloguj
Reklama

Śmiertelność wśród dzieci z drgawkami gorączkowymi

Śmiertelność wśród dzieci z drgawkami gorączkowymi
Fot. medforum
(0)

Nowe, duże badanie populacyjne opublikowane w czasopiśmie The Lancet pokazuje, że drgawki gorączkowe wieku dziecięcego nie zwiększają istotnie długofalowej śmiertelności.

Reklama

Badanie analizujące śmiertelność po przebyciu drgawek gorączkowych objęło 1,675,643 dzieci urodzonych w Danii w latach 1977 do 2004 z okresem obserwacji nawet do 28 lat. W ciągu trwania obserwacji  8,172 osoby zmarły, w tym 232 spośród 55,215 u których w wywiadzie wystąpił napad drgawek gorączkowych. Stwierdzono, że odsetek zgonów ma 100 tys. dzieci w ciągu pierwszych dwóch lat od wystąpienia drgawek wyniósł 132/100 tys., w porównaniu do 67/100 tys. wśród dzieci bez wywiadu drgawkowego. Wystąpienie drgawek prostych (trwających ≤15 minut, bez nawrotu w ciągu 24 h) wiązało się z odsetkiem zgonów porównywalnym do populacji ogólnej, podczas gdy drgawki złożone zwiększały śmiertelność dwukrotnie. Według autorów wynik ten związany był częściowo z istniejącymi uprzednio zaburzeniami neurologicznymi i następczą padaczką. Po dwóch latach od wystąpienia drgawek śmiertelność wśród dzieci zarówno z jak i bez wywiadu drgawkowego była porównywalna.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • M Vestergaard et al. Death in children with febrile seizures: a population-based cohort study
    The Lancet (2008). 372(9637): pp. 457 - 463.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze