Zaloguj
Reklama

Skuteczność suplementacji żelaza w jednej dawce tygodniowej

Autorzy: Siddiqui IA, Rahman MA, Jaleel A.
Skuteczność suplementacji żelaza w jednej dawce tygodniowej
Fot. ojoimages
(0)

W przypadku podejrzenia braku przestrzegania zalecenia codziennego podawania preparatów żelaza możliwe jest leczenie poprzez doustne podawanie żelaza 1x w tygodniu.

Reklama

Anemia z niedoboru żelaza jest poważnym problemem zdrowotnym w krajach rozwijających się. Skuteczne leczenie anemii wymaga długotrwałego, regularnego podawania doustnych preparatów żelaza. Częstym problemem są trudności we współpracy z pacjentem, który nie przestrzega regularnego przyjmowania tabletek. Lekarze z Pakistanu wykazali, że podawanie preparatów żelaza w ilości 200 mg na dawkę 1x w tygodniu może być alternatywą dla codziennego podawania żelaza, aczkolwiek oczywiście optymalnym leczeniem jest codzienne przyjmowanie leku i odpowiednia dieta. Tym niemniej okazało się, że dzieci przyjmujące żelazo tylko 1x w tygodniu także wykazują wzrost hemoglobiny, hematokrytu i poziomu żelaza w surowicy krwi.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Trop Pediatr. 2004 Oct;50(5):276-8.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze