Zaloguj
Reklama

Ryzyko złamań kości u pacjentów z celiakią

Autorzy: Moreno ML i wsp.
Ryzyko złamań kości u pacjentów z celiakią
Fot. Pantherstock
(0)

U osób z celiakią istnieje podwyższone ryzyko złamań kości, dotyczy to zwłaszcza pełnoobjawowej celiakii przed włączeniem leczenia dietą bezglutenową.

Reklama

Zanik kosmków jelita cienkiego zaburza wchłanianie wapnia, co może prowadzić do osteoporozy. Po przebadaniu 150 chorych na celiakię i porównaniu ich z grupą kontrolną 300 osób zdrowych stwierdzono, że największe ryzyko złamań kości dotyczy osób z pełnoobjawową chorobą trzewną (47% w porównaniu z 15% u zdrowych). U chorych z tzw postacią utajoną celiakii ryzyko było zbliżone do grupy osób zdrowych (20%).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Clin Gastroenterol Hepatol. 2004 Feb;2(2):127-34

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze