Zaloguj
Reklama

Ryzyko zgonu w przebiegu zakażenia meningokokowego

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Pediatr Infect Dis J. 2006 Mar;25(3):191-4.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Ryzyko zgonu w przebiegu zakażenia meningokokowego
Fot. panthermedia
(0)

Przeanalizowano śmiertelność w przebiegu choroby meningokokowej w USA w latach 1990-2002. W badanym okresie zarejestrowano aż 3335 zgonów u pacjentów z potwierdzoną infekcją Neisseria meningitidis.

Reklama

Zakażenie Neisseria meningitidis jest jednym z najpoważniejszych zakażeń bakteryjnych spotykanych w praktyce lekarskiej. Pomimo leczenia nawet 15% chorych umiera. W cytowanej pracy przeanalizowano śmiertelność w przebiegu choroby meningokokowej w USA w latach 1990-2002. W badanym okresie zarejestrowano 3335 zgonów u pacjentów z potwierdzoną infekcją Neisseria meningitidis. Umieralność na chorobę meningokokową wynosiła 0,10 na 100,000 mieszkańców na rok, a liczba zachorowań i zgonów była największa w miesiącach zimowych. 58% zgonów dotyczyło ludzi poniżej 25 roku życia, a grupą szczególnie zagrożoną niepomyślnym zejściem choroby byli pacjenci w przedziale wieku 15-24 lat. Z tego powodu w grupie tej szczególnie często zaleca się obecnie szczepienia ochronne.

Reklama
(0)
Komentarze