Zaloguj
Reklama

Ryzyko celiakii w rodzinach mających co najmniej dwoje chorego rodzeństwa

Autorzy: Gudjonsdottir AH, Nilsson S, Ek J, Kristiansson B, Ascher H.
Ryzyko celiakii w rodzinach mających co najmniej dwoje chorego rodzeństwa
Fot. medforum
(5)

Ryzyko rozpoznania celiakii w rodzinach mających 2 chorych dzieci jest średnio 3-krotnie większe niż ryzyko w rodzinach mających tylko 1 chore dziecko.

Reklama

Wiadomo, że ryzyko celiakii jest większe u osób mających krewnego I stopnia z potwierdzoną celiakią. Istnieje stosunkowo niewiele obserwacji dotyczących ryzyka choroby przy większej liczbie chorych w rodzinie. Lekarze ze Szwecji zbadali 107 rodzin, w których co najmniej 2 rodzeństwa ma potwierdzoną celiakię. Ryzyko rozpoznania celiakii u pozostałych członków rodzin było wysokie i wynosiło: 26.3% dla pozostałego rodzeństwa (wcześniej traktowanego jako zdrowe) i 12.9% dla rodziców dzieci. Wśród nowo rozpoznanych, skąpoobjawowych przypadków celiakii, zaskakującą przewagę miała płeć męska (proporcje: 10 chłopców na 3 dziewczynki). Łącznie można oszacować, że ryzyko rozpoznania celiakii w rodzinach mających 2 chorych dzieci jest średnio 3-krotnie większe niż ryzyko w rodzinach mających tylko 1 chore dziecko.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004 Mar;38(3):338-42.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze