Zaloguj
Reklama

Rozwój somatyczny dzieci z przewlekłym zakażeniem HCV nabytym okołoporodowo

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • J Pediatr. 2005 Aug;147(2):227-32.

Adres www źródła:


(5)

Nie wykazano żadnego istotnego wpływu przewlekłego wertykalnego zakażenia HCV na wzrost i wagę dziecka w wieku 5 lat.

Rodzice dzieci z przewlekłym zakażeniem HCV obawiają się często o prawidłowość rozwoju fizycznego swoich dzieci. Lekarze z Wielkiej Brytanii przeanalizowali dane z rozwoju somatycznego 1203 dzieci z nabytym okołoporodowo przewlekłym zakażeniem HCV. Analizowano dane z pierwszych 5 lat życia. Nie wykazano żadnego istotnego wpływu przewlekłego zakażenia wertykalnego na wzrost i wagę dziecka. W badanej grupie czynnikami związanymi z niskim wzrostem lub z niedoborem masy ciała były jedynie wcześniactwo oraz stosowanie przez matki dożylnych środków odurzających.

(5)
Reklama
Komentarze