Zaloguj
Reklama

Rozwój psychiczny dziecka – okres przedszkolny

Autor/autorzy opracowania:


Rozwój psychiczny dziecka – okres przedszkolny
Fot. ojoimages
(0)

Na rozwój psychiczny dziecka wpływa wiele czynników. Szczególnie ważne są cechy anatomofizjologiczne ośrodkowego układu nerwowego oraz mózgu.

Nie bez znaczenia pozostaje oddziaływanie środowiska oraz wychowanie i nauka. Dodatkowo wpływ ma własna aktywność dziecka oraz przeżywane doświadczenia.

Okres przedszkolny, czyli wiek od 3. do 7. lat nazywany jest okresem pytań i rozwoju zabaw. Wzrasta aktywność intelektualna i dociekliwość, rozwija się wyobraźnia oraz zdolności twórcze. Dominującym typem myślenia jest myślenie konkretno-wyobrażeniowe, chociaż występują przejawy myślenia przyczynowo-skutkowego.

Nagminne są częste pytania. Następuje rozwój zabaw, a dziecko potrafi już zrozumieć zasady i przestrzegać ich. Jest zdolne do przyswojenia zasad postępowania, rozwija zdolność współpracy i podejmowania zadań. Zazdrość o uczucia bliskich i potrzeba więzi emocjonalnej z rodziną jest nadal bardzo silna.

Około 5 roku życia dziecko staje się mniej ruchliwe. Zaczyna dokonywać sądów wartościujących. W tym okresie tworzą się standardy zachowań. Wzrasta potrzeba kontaktów z innymi ludźmi oraz zabaw z podziałem na role i funkcje. Zaczynają pojawiać się uczucia moralno-społeczne i estetyczne.

(0)
Reklama
Komentarze