Zaloguj
Reklama

Rozwój neurologiczny dzieci z nasilonymi kolkami i płaczliwością w 1 roku życia

Autorzy: Rao MR, Brenner RA, Schisterman EF, Vik T, Mills JL.
Rozwój neurologiczny dzieci z nasilonymi kolkami i płaczliwością w 1 roku życia
Fot. medforum
(0)

Drażliwość i płaczliwość niemowląt może być zwiastunem zaburzeń rozwoju neurologicznego.

Reklama

Wielu rodziców niepokoi się, czy drażliwość i nadmierna płaczliwość niemowlęcia nie jest objawem zaburzeń neurologicznych. Badacze z Maryland (USA) przeprowadzili wieloletnią prospektywną obserwację 327 dzieci. Oceniano ich rozwój aż do 5 roku życia. Szczególną uwagę poświęcono ocenie współczynnika inteligencji (IQ), zdolności ruchowych i zdolności poznawczych. Badane w wieku 5 lat dzieci z nasilonymi kolkami jelitowymi w niemowlęctwie nie różniły się pod względem IQ oraz zdolności motoryczno-poznawczych od grupy kontrolnej. Duże odchylenia w rozwoju neurologicznym stwierdzono natomiast u dzieci, u których w 1 roku życia obserwowano nadmierną drażliwość i płaczliwość występującą powyżej 3 miesiąca życia (angielskie: prolonged crying). Dzieci te miały w wieku 5 lat współczynnik IQ średnio 9 punktów niższy od grupy kontrolnej. Także ich zdolności ruchowe oraz mowa były niżej oceniane w testach porównujących z grupą kontrolną (odpowiednio 9.2 i 6.7 punktów mniej). Na tej podstawie autorzy sugerują, że dzieci z nadmierną drażliwością i płaczliwością, występująca w wieku powyżej 3 miesięcy, powinny być objęte szczególnym nadzorem neurologiczno-pediatrycznym.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Dis Child. 2004 Nov;89(11):989-92.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze