Zaloguj
Reklama

Refluks żołądkowo-przełykowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Autorzy: Bozkurt M, Tutuncuoglu S, Serdaroglu G, Tekgul H, Aydogdu S.
Refluks żołądkowo-przełykowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Fot. ojoimages
(5)

Cisaprid powoduje ustąpienie objawów i poprawia jakość życia pacjentów z porażeniem mózgowym i refluksem żołądkowo-przełykowym.

Reklama

Celem pracy autorów tureckich było stwierdzenie obecności refluksu żołądkowo-przełykowego (metodą 24-godzinnej pH-metrii) u dzieci z porażeniem mózgowym oraz ocena skuteczności cisapridu u dzieci z refluksem. Do badania włączono 28 dzieci, u których wykonano badanie pH-metryczne. Cisapride podawano przez 3 miesiące dzieciom, u których stwierdzono patologiczny zapis (15 pacjentów). Badanie EKG oceniano przed włączeniem leku i po zakończeniu obserwacji. U 6 dzieci po leczeniu stwierdzono poprawę apetytu, objawy dysfagii ustąpiły u 8 dzieci. Kontrolne badanie pH-metryczne powtórzono u 12 dzieci - w 8 przypadkach było prawidłowe. Nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych leku. Autorzy wnioskują, że cisaprid powoduje ustąpienie objawów i poprawia jakość życia pacjentów z porażeniem mózgowym i refluksem.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Child Neurol. 2004 Dec;19(12):973-6.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze