Zaloguj
Reklama

Wideo czat z ekspertem odbędzie się w dniu 28-02-2017 o godzinie 19:30, do rozpoczęcia pozostało:

  • 0DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00SEKUND

Czat z naszym ekspertem już trwa.

Przejdź do czatu z ekspertem

Przewlekłe zakażenie HCV u dzieci: obraz kliniczny i histopatologiczny

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • J Pediatr. 2007 Feb;150(2):168-74

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Przewlekłe zakażenie HCV u dzieci: obraz kliniczny i histopatologiczny
Fot. medforum
(0)

Przewlekłe zakażenie HCV u dzieci przebiega zwykle bezobjawowo i bez wyraźnej progresji histopatologicznej, ale możliwe są nasilone zmiany przechodzące w marskość. Każde dziecko zakażone HCV wymaga stałej opieki specjalistycznej.

Przeanalizowano retrospektywnie obraz kliniczny i wyniki biopsji wątroby u 60 dzieci z przewlekłym zakażeniem wirusem HCV. Średni czas obserwacji zakażenia u dzieci w opisywanej grupie wynosił 13,4 lat. Głównymi źródłami zakażenia były transfuzje krwi (68%) i zakażenia okołoporodowe od zakażonej matki (13%). Większość pacjentów było bezobjawowych, u 25% aktywność ALT była zupełnie prawidłowa, a ALT wyższe niż 3x norma stwierdzano tylko u 13%. W biopsjach wątroby zapalenie było minimalne lub łagodne u 71%, a włóknienie nieobecne lub minimalne u 88%. Tym niemniej 12% obserwowanych dzieci miało bardzo wyraźne uszkodzenie wątroby z martwicą i nasilonym włóknieniem. Pacjenci bezobjawowi, wykryci badaniami przesiewowymi mieli znamiennie lepszy stan ogólny i mniejsze zmiany zapalno-włóknieniowe w wątrobie. Generalnie należy stwierdzić, że przewlekłe zakażenie HCV u dzieci przebiega zwykle bezobjawowo i bez wyraźnej progresji histopatologicznej, ale możliwe są nasilone zmiany przechodzące w marskość. Każde dziecko zakażone HCV wymaga stałej opieki specjalistycznej.

(0)
Reklama
Komentarze