Zaloguj
Reklama

Promocja picia wody mineralnej jako prosta i skuteczna metoda profilaktyki nadwagi u dzieci szkolnych

Promocja picia wody mineralnej jako prosta i skuteczna metoda profilaktyki nadwagi u dzieci szkolnych
Fot. ojoimages
(5)

Dzieci ze szkół objętych projektem edukacyjnym miały znacząco bardziej poprawne nawyki żywieniowe i zmniejszone ryzyko nadwagi i otyłości w porównaniu ze swoimi rówieśnikami z innych szkół.

Reklama

Proste metody profilaktyczne wykazują niekiedy zadziwiająco dużą skuteczność. Przykładem może być program realizowany w Niemczech, polegający na promocji picia wody mineralnej wśród uczniów szkół podstawowych. Istotą projektu było zapewnienie dzieciom z wybranych szkół stałego dostępu do bezpłatnej wody mineralnej oraz akcja edukacyjna informująca o zaletach zdrowotnych regularnego spożywania wody mineralnej. Dzieci były też edukowane na temat przewagi wody nad napojami gazowanymi zawierającymi cukier i sztuczne barwniki. Po roku prowadzenia takiej akcji wykazano, że dzieci ze szkół objętych projektem miały znacząco bardziej poprawne nawyki żywieniowe i zmniejszone ryzyko nadwagi i otyłości w porównaniu ze swoimi rówieśnikami z innych szkół. Autorzy podkreślają duże znaczenie akcji profilaktycznych docierających bezpośrednio do dzieci i szkół, do których uczęszczają.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Muckelbauer R, Libuda L, Clausen K, Toschke AM, Reinehr T, Kersting M.: Pediatrics. 2009 Apr;123(4):e661-7.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze