Zaloguj
Reklama

Produkty sojowe mogą zakłócać monitorowanie wrodzonej niedoczynności tarczycy

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Arch Dis Child. 2004 Jan;89(1): 37- 40

Adres www źródła:


Produkty sojowe mogą zakłócać monitorowanie wrodzonej niedoczynności tarczycy
Fot. medforum
(5)

Autorzy pracy wysnuwają wniosek, że niemowlęta na diecie sojowej wymagają intensywniejszego monitoringu poziomu TSH i zwiększonych dawek lewotyroksyny w stosunku do dzieci na zwykłej diecie.

Reklama

Autorzy postawili hipotezę, że karmienie mlekiem sojowym niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy prowadzi do przedłużającego utrzymywania się podwyższonego poziomu TSH.

Badaniem objęto grupę 78 pacjentów  obserwowanych w okresie pierwszego roku życia, na przestrzeni lat 1990-1998. W ocenie brano pod uwagę: datę rozpoznania niedoczynności tarczycy, datę rozpoczęcia leczenia, przyrosty masy ciała i wzrostu, dietę oraz stosowane dawki lewotyroksyny.

Wśród tej grupy ośmioro niemowląt pozostawało na diecie opartej na mleku sojowym. W grupie dzieci ‘sojowych” i „ nie-sojowych” nie zaobserwowano istotnych różnic jeżeli chodzi o dawkę początkową lewotyroksyny i kształtowanie się jej na poziomie pierwszego roku życia. Zaobserwowano natomiast różnice w czasie uzyskania normalizacji TSH, początkowej jego wartości oraz przedziałach wahań podczas terapii.

Na tej podstawie autorzy wysnuwają wniosek, że niemowlęta na diecie sojowej wymagają intensywniejszego monitoringu poziomu TSH i zwiększonych dawek lewotyroksyny w stosunku do dzieci na zwykłej diecie.

Reklama
(5)
Komentarze