Zaloguj
Reklama

Probiotyki: próba oddzielenia faktów od mitów

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Pham M, Lemberg DA, Day AS: Probiotics: sorting the evidence from the myths. Med J Aust 2008 Mar 3;188(5):304-8

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Probiotyki: próba oddzielenia faktów od mitów
Fot. Pantherstock
(0)

Na podstawie wyników badań wykazano: skuteczność szczepów Lactobacillus rhamnosus GG i Saccharomyces boulardii w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej oraz w zapobieganiu biegunce poantybiotykowej, skuteczność Saccharomyces boulardii w zapobieganiu biegunce podróżnych oraz skuteczność szczepu VSL #3 w zapobieganiu pouchitis.

Badacze australijscy podsumowali wyniki badań opartych na zasadach EBM dotyczących zastosowania probiotyków. Jako probiotyki zdefiniowali produkty zawierające drożdże lub bakterie (szczególnie bakterie kwasu mlekowego) posiadające udowodnioną skuteczność kliniczną i wywierające korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Na podstawie wyników badań I poziomu wiarygodności wykazano: skuteczność szczepów Lactobacillus rhamnosus GG i Saccharomyces boulardii w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej oraz w zapobieganiu biegunce poantybiotykowej, skuteczność Saccharomyces boulardii w zapobieganiu biegunce podróżnych oraz skuteczność szczepu VSL #3 w zapobieganiu pouchitis. Analiza badań II poziomu wiarygodności wykazała: skuteczność wysokich dawek wankomycyny skojarzonej z Saccharomyces boulardii w leczeniu biegunki związanej z nawracającym zakażeniem Clostridium difficile oraz skuteczność szczepu VSL #3 w zapobieganiu nawrotom dolegliwości u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. W podsumowaniu uznano probiotyki za bezpieczne i dobrze tolerowane. Zwrócono jednak uwagę, że wystąpienie bakteriemii czy fungemii u pacjentów z ciężką chorobą podstawową lub w trakcie leczenia immunosupresyjnego, mogło być związane z zastosowaniem niektórych probiotyki. W takich przypadkach porobiotyki mogą być przeciwskazane.

(0)
Reklama
Komentarze