Zaloguj
Reklama

Poziomy hormonów tarczycy oraz ich wartość prognostyczna dla przeżywalności dzieci z posocznicą i we wstrząsie septycznym

Autorzy: Yildizdas D i wsp.
Poziomy hormonów tarczycy oraz ich wartość prognostyczna dla przeżywalności dzieci z posocznicą i we wstrząsie septycznym
Fot. medforum
(0)

U pacjentów, którzy zmarli z powodu posocznicy lub wstrząsu septycznego stężenia hormonów tarczycy były znamiennie niższe, niż u dzieci z tych samych grup, które przeżyły. Stężenia hormonów tarczycy mogą być czynnikiem prognostycznym u dzieci z posocznicą i we wstrząsie septycznym.

Reklama

U dorosłych pacjentów w stanach krytycznych stwierdzono zaburzenia w zakresie czynności osi podwzgórze-przysadka-tarczyca. Do tej pory nie prowadzono podobnych badań u dzieci. Celem pracy było określenie związku pomiędzy stężeniami hormonów tarczycy a stanem klinicznym i przeżywalnością dzieci z posocznicą (n=51) i we wstrząsie septycznym (n=21). Wykazano, że stężenia całkowitej i wolnej tyroksyny oraz trójjodotyroniny były znamiennie niższe u dzieci we wstrząsie septycznym w porównaniu z grupą kontrolną zdrowych dzieci (n=30) oraz grupą dzieci z posocznicą. W grupie dzieci z posocznicą stwierdzono znamiennie niższe stężenia całkowitej i wolnej trójjodotyroniny w porównaniu z grupą kontrolną, ale nie różniły się one od wartości uzyskanych w grupie wstrząsu septycznego. U pacjentów, którzy zmarli z powodu posocznicy (n=11) lub wstrząsu septycznego (n=15) stężenia hormonów tarczycy były znamiennie niższe, niż u dzieci z tych samych grup, które przeżyły. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że stężenia hormonów tarczycy mogą być czynnikiem prognostycznym u dzieci z posocznicą i we wstrząsie septycznym.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J. Pediatr. Endocrinol. Metab. 2004;17:1435-42.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze