Zaloguj
Reklama

Powikłania ortopedyczne związane z otyłością u dzieci i młodzieży

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • Pediatrics. 2006 Jun;117(6):2167-74.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Powikłania ortopedyczne związane z otyłością u dzieci i młodzieży
Fot. medforum
(0)

Jednym z niedocenianych powikłań nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży są problemy ortopedyczne. W czerwcowym numerze amerykańskiego miesięcznika "Pediatrics" opublikowano analizę poświęconą temu problemowi.

Reklama

Otyłość staje się poważnym wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej w krajach wysoko rozwiniętych, ponieważ wiąże się ona ze wzrostem wydatków na leczenie powikłań otyłości. Jednym z niedocenianych powikłań nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży są problemy ortopedyczne. W czerwcowym numerze amerykańskiego miesięcznika "Pediatrics" opublikowano analizę poświęconą temu problemowi. Wykazano, że dzieci z nadwagą mają w porównaniu z rówieśnikami o prawidłowej masie ciała znamiennie większą częstość występowania złamań oraz częstsze dolegliwości o charakterze dyskomfortu ze strony układu kostno-stawowego. Obiektywne pomiary budowy kończyn wykazały, że u dzieci otyłych częściej występują zaburzenia struktury kończyn dolnych w istotny sposób upośledzające ich funkcję, a co za tym idzie - ogólną sprawność fizyczną organizmu. Powikłania ortopedyczne są poważnym problemem zdrowotnym u dzieci z nadwagą i otyłością.

Reklama
(0)
Komentarze