Zaloguj
Reklama

Porównanie skuteczności metod zasłaniania zdrowego oka i zakrapiania atropiną w leczeniu niedowidzenia u dzieci

Autorzy: Repka MX i wsp. Pediatric Eye Disease Investigator Group
Porównanie skuteczności metod zasłaniania zdrowego oka i zakrapiania atropiną w leczeniu niedowidzenia u dzieci
Fot. Pantherstock
(0)

2-letnia obserwacja pacjentów, u których stosowano każdą z metod wykazała podobne rezultaty. Należy podkreślić, że niezależnie od stosowanej metody widzenie w oku chorym nadal pozostaje gorsze o około 2 linie w stosunku do oka zdrowego.

Reklama

Autorzy amerykańscy porównują skuteczność metody zasłaniania zdrowego oka i zakrapiania atropiną w leczeniu średniego stopnia niedowidzenia u dzieci. Przez 6 miesięcy prowadzono leczenie u 419 dzieci w 47 ośrodkach w USA poniżej 7 roku życia z niedowidzeniem (20/40 do 20/100 w chorym oku), które w sposób randomizowany były zakwalifikowane do każdej z grup. Po 2 latach kontroli widzenie w oku niedowidzącym poprawiło się o 3,7 linii w stosunku do linii bazowej w grupie, w której zasłaniano oko i o 3,6 linii w grupie z atropiną. W obu grupach widzenie w oku chorym poprawiło się do 20/32, o 1,8 linii w stosunku do oka zdrowego (20/20). Autorzy wnioskują, że 2-letnia obserwacja pacjentów, u których stosowano każdą z metod daje podobne rezultaty u dzieci od 3-7 roku życia, chociaż widzenie w oku chorym nadal pozostaje gorsze o około 2 linie w stosunku do oka zdrowego.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr med. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatra, adiunkt I Katedry Pediatrii w Zabrzu, Śląska AM

Źródło tekstu:

  • Arch Ophthalmol. 2005 Feb;123(2):149-57.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze