Zaloguj
Reklama

Pamięć immunologiczna po szczepieniu przeciwko gruźlicy może trwać nawet kilkanaście lat

Pamięć immunologiczna po szczepieniu przeciwko gruźlicy może trwać nawet kilkanaście lat
Fot. medforum
(0)

Jedno szczepienie BCG w okresie noworodkowym jest w stanie skutecznie zbudować pamięć immunoloiczną u znaczącego odsetka dzieci.

Reklama

Aktualny kalendarz szczepień zakłada stosowanie jednej dawki szczepionki przeciwko gruźlicy u dzieci tuż po urodzeniu. Odstąpiono natomiast od stosowania dawek przypominających, podawanych w 6 i 12 roku życia. Budzi to wątpliwości wielu lekarzy i rodziców odnośnie skuteczności takiego postępowania. Temu zagadnieniu poświęcona jest cytowana praca, w której autorzy z ośrodka angielskiego dokonali szczegółowej analizy odporności przeciwko prątkowi gruźlicy u dzieci szczepionych jedną dawką BCG w wieku niemowlęcym. Metodyka pracy polegała na ocenie ilościowej produkcji przez pełną krew pacjenta interferonu-gamma (IFN-gamma) w odpowiedzi na oczyszczone białko Mycobacterium tuberculosis (purified protein derivative - M.tb PPD). Wykazano dużą indywidualną zmienność reakcji poszczepiennej, w tym szybkie wygasanie odpowiedzi u części dzieci - u 13% odpowiedź znacząco słabła już po roku od szczepienia. Z drugiej strony - aż 81% z grupy badanej w okresie co najmniej 14 lat po szczepieniu wykazywała wykrywalną reakcję na antygen prątka gruźlicy, świadczącą o istnieniu skutecznej pamięci immunologicznej. Autorzy wnioskują że jedno szczepienie BCG w okresie noworodkowym jest w stanie skutecznie zbudować pamięć immunoloiczną u znaczącego odsetka dzieci.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Weir RE, Gorak-Stolinska P, Floyd S, Lalor MK, Stenson S, Branson K, Blitz R, Ben-Smith A, Fine PE, Dockrell HM.: BMC Infect Dis. 2008 Jan 25;8:9.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze