Zaloguj
Reklama

Ostry bezmocz jako nietypowa manifestacja zapalenia wyrostka robaczkowego

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • J Emerg Med. 2006 Aug;31(2):173-5.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Ostry bezmocz jako nietypowa manifestacja zapalenia wyrostka robaczkowego
Fot. Pantherstock
(0)

Opisano przypadek 9-letniego chłopca, u którego dominującym objawem zapalenia wyrostka z ropniem okołowyrostkowym były ostre objawy urologiczne pod postacią bezmoczu.

Reklama

Zapalenie wyrostka robaczkowego może przebiegać w bardzo nietypowy sposób. Opisano przypadek 9-letniego chłopca, u którego dominującym objawem zapalenia wyrostka z ropniem okołowyrostkowym były ostre objawy urologiczne pod postacią bezmoczu. Śródoperacyjnie nie znaleziono przeszkody w moczowodzie a jedynie sperforowany wyrostek z ropniem i odczynem otrzewnowym powodującym powyższe objawy.

Reklama
(0)
Komentarze