Zaloguj
Reklama

Osteoporoza u dzieci przewlekle dializowanych

Osteoporoza u dzieci przewlekle dializowanych
Fot. Pantherstock
(5)

Wtórna nadczynność przytarczyc i osteoporoza są poważnym problemem u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek.

Reklama

Osteopenia i cechy osteoporozy są częstymi patologiami towarzyszącymi dzieciom z przewlekłą niewydolnością nerek, zarówno przed rozpoczęciem dializoterapii jak i po jej zastosowaniu. Zaburzenia te występują we wczesnej fazie choroby i są niezależne od jej nasilenia i czasu trwania. U niektórych z pacjentów dializowanych z powodu schyłkowej niewydolności nerek obserwuje się cechy wtórnej nadczynności przytarczyc nasilające cechy osteopenii.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze